SOS Kinderdorpen

Webteksten / Redactie / Tekst

Wereldwijd biedt SOS Kinderdorpen al 68 jaar familiegerichte zorg aan kwetsbare kinderen en families. De organisatie werkt vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle en veilige familie nodig heeft. Dat doen ze door families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen die er alleen voor staan een nieuw thuis te geven in een SOS familie. Met de Simba Familiehuizen Pilot maakt SOS Kinderdorpen nu haar intrede in de Nederlandse jeugdhulp. Hierbij werkt ze zeer nauw samen met Gezinshuis.com, jeugdhulpaanbieder Stichting Jeugddorp De Glind en de Eigen Kracht Centrale.

In samenwerking met Lydia Stilma, van Aidylistic, werkte ik als tekstschrijver aan de verschillende communicatiemiddelen rondom de start van de Simba Familiehuizen. Daarnaast richtte ik de website in.