Huurdersraad Wonen Zuid

Redactie / Journalistiek / Tekst

Meer inspraak voor huurders

Huurders zijn de belangrijkste stakeholders van woningcorporaties: zonder huurders zouden de corporaties niet bestaan. Ook de overheid ziet dit steeds meer in en vindt het belangrijk dat huurders meepraten over hun eigen belangen. Huurders hebben daarom een wettelijk recht op inspraak. Door gebruik te maken van dat recht, verbeteren huurders de kwaliteit van wonen.

Sterke huurdersorganisaties

Een sterk georganiseerde huurdersorganisatie helpt huurders om die inspraak mogelijk te maken. Huurdersraad Wonen Zuid (HWZ) wordt daarom aangestuurd door twee professionals, iets wat mede mogelijk is door de jaarlijkse contributie van haar 3.200 leden.

Magazine voor het werven van leden

Hoe meer leden, hoe meer slagkracht de huurdersorganisatie heeft. Samen met Wim Dings, directeur bij HWZ en Charlotte Smals, grafisch vormgever bij Buro Dox, ontwikkelde ik daarom het magazine ‘Wonen doe je samen’. Een mix van verhalen, infographics en informatieve teksten, die de huurder meer inzicht geven in het belang van het werk van HWZ.